Istoric

Primele atestari documentare:

Loc. Buteni: 1334, denumiri de-a lungul timpului: Buken, Bewken, Bekeny,Buttyin, Korosbokeny. Evolutie demografica:1715-1720 – sunt notate 41 familii, anul 1742 sunt notate 80 familii, anul 1747 sunt notate 150 familii, anul 1776 – infiintarea scolii romanesti, anul 1800 – 309 familii, anul 1823 – 1824 – 109 elevi la Scoala romaneasca, anul 1828 – 581 familii, 1857 – 3149 locuitori, 1869 – 3313 locuitori, 1900 – 3245 locuitori, 1910 – 3628 locuitori, 1922 – 3083 locuitori.

Loc.Berindia: 1473; denumiri de-a lungul timpului: Borosberend, Berinde. Evolutie demografica: 1715 – 7 familii, 1771 – 1786 – 25 familii, 1828 – 52 familii.

Loc. Cuied: 1477 sub denumirea de Kewed. Evolutie demografica: 1742 – 30 familii, 1786 – 156 familii,1828 – 274 familii, 1851 – 1427 de locuitori, 1857 – 1486 locuitori, 1869 – 1755 locuitori, 1900 – 1424 locuitori, 1910 – 1723 locuitori, 1922 – 1439 locuitori.

Loc. Paulian: 1552 sub denumirea de Gosd, ulterior Govosdia, Paulian, Livada. Evolutie demografica: 1742 – 11 familii, 1786 – 52 familii, 1851 – 72 familii,1896 – 555 locuitori, 1900 – 511 locuitori, 1922 – 523 locuitori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *