Hotărâri 13 – 29 CL Cărand adoptate în ședința din 14.4.2021

 1. 13-hotarare aprobare ordine zi
 2. 14-hotarare aprobare proces verbal
 3. 15-hotarare aprobare buget 2021
 4. 16-hotarare aprobare executie
 5. 17-hotarare neasumare distrubutie pentru scoala
 6. 18-hotarare aprobare regulament consiliul local
 7. 19-hotarare aprobare regulament proiecte de hotarare
 8. 20-hotarare mandat ADITPA aprobare Act adițional nr. 7 la Co.deleg. nr. 750-03.12.2019 (1)
 9. 21-hotarare cotizatie transporturi
 10. 22-hotarare delegare atribuții Autoritate Tutelară CTP)-ADITPA
 11. 23-hotarare inchiriere pasune
 12. 24-hotarare aprobare contracte inchiriere
 13. 25-hotarare ACORD CL DEPUNERE CERERE SPRIJIN ACCESARE SCHEMA DE AJUTOR DE STAT (1)
 14. 26-hotarare padure
 15. 27-hotarare burse scolare
 16. 28-hotarare inchiriere teren fotbal
 17. 29-hotarare presedinte de sedinta
 18. regulament clc
 19. Regulament privind masurile metodologice referitoere la circulatia proiectelor de hotarari
 20. regulament teren

Hotărâri 63 – 71 CL Cărand adoptate în ședința din 27.11.2020

 1. 63 Hotarare aprobare ordine zi;
 2. 64 Hotarare aprobare proces verbal;
 3. 65 Hotarare rectificare buget;
 4. 66 Hotarare aprobare volum masa lemnoasa;
 5. 67 Hotarare mandat special modif. membrii AGA+aderare Criș-ADITPA;
 6. 68 Hotarare mandat ADITPA aprobare Act adițional nr. 5 la Co.deleg. nr. 750-03.12.2019;
 7. 69 Hotarare deseuri biodegradabile;
 8. 70 Hotarare taxa speciala Regulament Instituire Taxa vers 23.07.2019;
 9. 71 Hotarare contract delegare ADISIG.