Primăria Carand

Telefon contact: 0257 321 522

E-mail: contact@comuna-carand.ro

Populaţia comunei număra la ultimul recensământ 1320 locuitori din care 89,5% erau români, 0,2% maghiari, 9,4% rromi, 0,7% slovaci şi 0,2% alte naţionalităţi şi populaţie nedeclarată.

Densitatea populaţiei în teritoriul administrativ al comunei este de 36,6 locuitori/km2 (calculată pe baza suprafeţei de 3813 ha), densitate inferioară mediei pe judeţ (62,9 loc/km2). Este o densitate caracteristică jumătăţii de est a judeţului Arad, de până la 40 locuitori/ km2. De altfel densitatea populaţiei în judeţul Arad este mai mică decât media pe ţară (95,7 loc./km2). Din totalul populaţiei de 1394 locuitori, 693 sunt persoane de sex masculin (49,7%) şi 701 de sex feminin (50,3%).

Raportul de masculinitate (nr. de bărbaţi la 100 femei) arată că în comuna studiată sunt 98,85 bărbaţi la 100 femei, raport puţin mai mare faţă de media pe ţară (96,7/100).

Comuna Cărând se înscrie într-o tendinţă ce caracterizează localităţile rurale din judeţ. Sporul natural are valori negative datorită îmbătrânirii populaţiei şi creşterii mortalităţii.