Hotărâri 13 – 29 CL Cărand adoptate în ședința din 14.4.2021

 1. 13-hotarare aprobare ordine zi
 2. 14-hotarare aprobare proces verbal
 3. 15-hotarare aprobare buget 2021
 4. 16-hotarare aprobare executie
 5. 17-hotarare neasumare distrubutie pentru scoala
 6. 18-hotarare aprobare regulament consiliul local
 7. 19-hotarare aprobare regulament proiecte de hotarare
 8. 20-hotarare mandat ADITPA aprobare Act adițional nr. 7 la Co.deleg. nr. 750-03.12.2019 (1)
 9. 21-hotarare cotizatie transporturi
 10. 22-hotarare delegare atribuții Autoritate Tutelară CTP)-ADITPA
 11. 23-hotarare inchiriere pasune
 12. 24-hotarare aprobare contracte inchiriere
 13. 25-hotarare ACORD CL DEPUNERE CERERE SPRIJIN ACCESARE SCHEMA DE AJUTOR DE STAT (1)
 14. 26-hotarare padure
 15. 27-hotarare burse scolare
 16. 28-hotarare inchiriere teren fotbal
 17. 29-hotarare presedinte de sedinta
 18. regulament clc
 19. Regulament privind masurile metodologice referitoere la circulatia proiectelor de hotarari
 20. regulament teren

Hotărâri 63 – 71 CL Cărand adoptate în ședința din 27.11.2020

 1. 63 Hotarare aprobare ordine zi;
 2. 64 Hotarare aprobare proces verbal;
 3. 65 Hotarare rectificare buget;
 4. 66 Hotarare aprobare volum masa lemnoasa;
 5. 67 Hotarare mandat special modif. membrii AGA+aderare Criș-ADITPA;
 6. 68 Hotarare mandat ADITPA aprobare Act adițional nr. 5 la Co.deleg. nr. 750-03.12.2019;
 7. 69 Hotarare deseuri biodegradabile;
 8. 70 Hotarare taxa speciala Regulament Instituire Taxa vers 23.07.2019;
 9. 71 Hotarare contract delegare ADISIG.

Hotărâri 46 – 56 CL Cărand adoptate în ședința din 1.11.2019

 1. Hotararea CL Cărand nr. 46 din 1.11.2019 aprobare ordine de zi.
 2. Hotararea CL Cărand nr. 47 din 1.11.2019.
 3. Hotararea CL Cărand nr. 48 din 1.11.2019.
 4. Hotararea CL Cărand nr. 49 din 1.11.2019.
 5. Hotararea CL Cărand nr. 50 din 1.11.2019.
 6. Hotararea CL Cărand nr. 51 din 1.11.2019.
  Organigrama Comuna Carand 2019.
 7. Hotararea CL Cărand nr. 52 din 1.11.2019.
  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Carand.
 8. Hotararea CL Cărand nr. 53 din 1.11.2019.
 9. Hotararea CL Cărand nr. 54 din 1.11.2019.
 10. Hotararea CL Cărand nr. 55 din 1.11.2019.
 11. Hotararea CL Cărand nr. 56 din 1.11.2019.
 12. Minuta sedinta din 1.11.2019
 13. Proces verbal sedinta din 1.11.2019

Hotărâri 28 – 38 CL Cărand adoptate în ședința din 30.5.2019

 1. Hotararea CL Cărand nr. 28 din 30.5.2019.
 2. Hotararea CL Cărand nr. 29 din 30.5.2019.
 3. Hotararea CL Cărand nr. 30 din 30.5.2019.
 4. Hotararea CL Cărand nr. 31 din 30.5.2019.
 5. Hotararea CL Cărand nr. 32 din 30.5.2019.
 6. Hotararea CL Cărand nr. 33 din 30.5.2019.
 7. Hotararea CL Cărand nr. 34 din 30.5.2019.
 8. Hotararea CL Cărand nr. 35 din 30.5.2019.
 9. Hotararea CL Cărand nr. 36 din 30.5.2019.
 10. Hotararea CL Cărand nr. 37 din 30.5.2019.
 11. Hotararea CL Cărand nr. 38 din 30.5.2019.

Hotărâri 15 – 27 CL Cărand adoptate în ședința din 22.4.2019

 1. Hotararea CL Cărand nr. 15 din 22.4.2019.
 2. Hotararea CL Cărand nr. 16 din 22.4.2019.
 3. Hotararea CL Cărand nr. 17 din 22.4.2019.
 4. Hotararea CL Cărand nr. 18 din 22.4.2019.
 5. Hotararea CL Cărand nr. 19 din 22.4.2019.
 6. Hotararea CL Cărand nr. 20 din 22.4.2019.
 7. Hotararea CL Cărand nr. 21 din 22.4.2019.
 8. Hotararea CL Cărand nr. 22 din 22.4.2019.
 9. Hotararea CL Cărand nr. 23 din 22.4.2019.
 10. Hotararea CL Cărand nr. 24 din 22.4.2019.
 11. Hotararea CL Cărand nr. 25 din 22.4.2019.
 12. Hotararea CL Cărand nr. 26 din 22.4.2019.
 13. Hotararea CL Cărand nr. 27 din 22.4.2019.

Hotărâri 1 – 11 CL Cărand adoptate în ședința din 4.2.2019

 1. Hotararea CL Cărand nr. 1 din 4.2.2019.
 2. Hotararea CL Cărand nr. 2 din 4.2.2019.
 3. Hotararea CL Cărand nr. 3 din 4.2.2019.
 4. Hotararea CL Cărand nr. 4 din 4.2.2019.
 5. Hotararea CL Cărand nr. 5 din 4.2.2019.
 6. Hotararea CL Cărand nr. 1 din 6.2.2019.
 7. Hotararea CL Cărand nr. 7 din 4.2.2019.
 8. Hotararea CL Cărand nr. 8 din 4.2.2019.
 9. ORGANIGRAMA-2019
  stat functii primarie 01.01.2019 aprobat

 10. Hotararea CL Cărand nr. 9 din 4.2.2019.
 11. Hotararea CL Cărand nr. 10 din 4.2.2019.
 12. Hotararea CL Cărand nr. 11 din 4.2.2019.