Buget inițial pe anul 2019

Bugetul local pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022.

Bugetul local pe anul 2019 – Secțiunea dezvoltare.

Bugetul local pe anul 2019 – Secțiunea funcționare.

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022.

Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii – Secțiunea funcționare.

Dare de seamă la 31.12.2016

Contul de executie al bugetului local – venituri.

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli.

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – cheltuieli.

Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare.

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare.

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de functionare.

Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare.

Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare.

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare.

Bilant.

Cont rezultat patrimonial.

Flux trezorerie.

Flux banci.

Disponibil.

Active datorii.

Asistenti.

Anexa 22.

Anexa 34.

Anexa 35 A1.

Anexa 35 A2.

Anexa 35 B1.

Anexa 35 B2.

Buget inițial pe anul 2017

Bugetul local pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020.

Bugetul local pe anul 2017 – Secțiunea dezvoltare.

Bugetul local pe anul 2017 – Secțiunea funcționare.

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si estimari pentru anii 2018-2020.

Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii – Secțiunea dezvoltare.

Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii – Secțiunea funcționare.