Primăria Carand

Telefon contact: 0257 321 522

E-mail: contact@comuna-carand.ro

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 în anul 2019

Click pentru a consulta Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 în anul 2019.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2019

Click pentru a consulta Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2019.

Raport SNA 2019

Raport privind procesul de implementare, pe anul 2019, a prevederilor SNA 2016 – 2020 la nivelul Comunei Cărand.
Vizualizează Raportul SNA pe anul 2019.

Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare.
Vizualizeză Anexa 3 pe anul 2019.

Situatia privind salarizarea la 30.9.2019

Situatie privind salarizarea personalului din cadrul Primariei Carand la data de 30.9.2019.

Click pentru a vizualiza documentul.

Situatia privind salarizarea la 31.3.2019

Situatie privind salarizarea personalului din cadrul Primariei Carand la data de 31.3.2019.

Click pentru a vizualiza documentul.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 în anul 2018

Click pentru a consulta Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 în anul 2018.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2018

Click pentru a consulta Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2018.

Situatia privind salarizarea la 31.3.2018

Situatie privind salarizarea personalului din cadrul Primariei Carand la data de 31.3.2017.

salarii-sept-2017Click pentru a vizualiza documentul.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 în anul 2017

Click pentru a consulta Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 în anul 2017.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2017

Click pentru a consulta Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2017.

Situatia privind salarizarea la 30.9.2017

Situatie privind salarizarea personalului din cadrul Primariei Carand la data de 30.9.2017.

salarii-sept-2017Click pentru a vizualiza documentul.

Lista debitori persoane fizice la 30.9.2016

Click pentru a vizualiza Lista debitori persoane fizice la 30.9.2016 din comuna Cărand.

Regulament Consiliul Local Carand

Click pentru a descarca Regulamentul Consiliului Local Carand.

Raport de activitate OS Dumbrava

Click pentru a descarca Raportul activitate al Ocolului Silvic Dumbrava pe anul 2015.

Click pentru a descarca indicatorii economici ai Ocolului Silvic Dumbrava pe 2015.

Regulament înregistrare acte

Click pentru a descarca Regulamentul de funționare privind înregistrarea, circulația și păstrarea actelor în vadrul primăriei comunei Cărand.

Regulament de organizare și funcționare primăria Cărand

Click pentru a descarca Regulamentul de organizare și funcționare al primăriei Cărand.

Formulare acces informatie publica

Gasiti mai jos formularele necesare pentru accesarea informatiilor de interes public.

ANEXA nr 1. Model cerere tip.

ANEXA nr.2 a. Model reclamatie administrativa.

ANEXA nr.2 b. Model reclamatie administrativa.

ANEXA nr. 3. Model raspuns la cerere.

ANEXA nr 4. Model raspuns la reclamatie.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2015

Click pentru a consulta Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2015.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 în anul 2015

Click pentru a consulta Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 în anul 2015.

Indrumar acces la informatiile publice

Click pentru a descarca indrumarul de acces la informatiile publice.

Modalitati de contestare a deciziei

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice.
Click pentru a descarca documentul.

Dispoziția nr. 141 din 12.11.2015

Click pentru a descarca dispoziția nr. 142 din 12.11.2015 privind numirea dlui. Ancuta Sergiu Casian ca persoana responsabila cu aplicarea Legii nr. 544/2001.

Dispoziția nr. 142 din 12.11.2015

Click pentru a descarca dispoziția nr. 142 din 12.11.2015 privind numirea dlui. Ancuta Sergiu Casian ca persoana responsabila cu aplicarea Legii nr. 52/2003.